Op deze pagina staat onze algemene voorwaarden.

Artikel 1:

Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen.
Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapster
overeengekomen is.

Artikel 2:

De kapster verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

Artikel 3:

De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen.
Deze kan contant, via IDEAL of per pin worden betaald, in overleg per bankoverschrijving binnen 2 werkdagen. De tarieven
voor haarbehandelingen worden door de kapster duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare
tarievenlijst. Deze is o.a. te vinden op deze pagina.

Artikel 4:

1. De kapster garandeert dat de uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van
vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

2. De kapster mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe
in een goede lichamelijke conditie verkeert.
Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die
kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven.
Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van
doe het zelf producten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5:

Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten
dan kan de klant een klacht indienen bij de kapster.

Artikel 6:

De klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapster.
Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken.
Bij een permanent behandeling geldt een termijn van 3 weken.

Artikel 7:

De kapster maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht haar standpunt al of niet
mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8:

1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal door de kapster een bindend advies
worden gegeven hoe te handelen.

2. Dit bindend advies kan strekken tot:
– het kosteloos overdoen van de behandeling;
– het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;
– het retourneren van de behandelingsprijs.
Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en)
dient/dienen te geschieden.

Artikel 9:

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar.
De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst,
maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 10:

De Kapster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken, noch
voor vermissing van zaken, die op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met haar
activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Artikel 11:

Klant is ongeveer 5 minuten voor aanvang van de afspraak in onze kapsalon in Numansdorp. Indien klant niet op tijd aanwezig is, kan het zijn dat kapster geen mogelijkheden meer heeft tot het uitvoeren van de afgesproken behandeling.

Artikel 12:

Indien een klant niet minimaal 24 uur van te voren afbelt zal de behandeling alsnog worden berekend (ivm de verloren tijd).

Artikel 13:

Betaling dient bij voorkeur per pin of via IDEAL te worden voldaan. Indien men toch contant wenst te betalen hou er dan rekening mee dat wisselgeld zeer beperkt aanwezig is.

Wil je direct contact opnemen?
Dat kan!